Antimonopolska komisija pokrenula postupak protiv MasterCarda

Antimonopolska komisija pokrenula postupak protiv MasterCarda

 

 

Antimonopolska komisija pokrenula postupak protiv MasterCarda, po službenoj dužnosti, kao postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica.

U ovoj kompaniji kažu da je reč o proceduralnom koraku koji se ne odnosi na legalnost međubankarskih naknada u Srbiji.

Komisija je, kako je navela u saopštenju, osnovano pretpostavila da MasterCard, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje su u proseku nekoliko puta veće od onih koje banke u sistemu MasterCarda primenjuju najranije počev od 2005. godine.

Time se, naveli su, ograničava konkurencija među bankama u pogledu iznosa trgovačkih naknada koje nude trgovcima za uslugu prijema platnih kartica, a moguće je da utiče negativno i na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Srbije.

Antimonopolska komisija je pozvala sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama, koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u tom postupku, da ih dostave Komisiji za zaštitu konkurencije.

U MasterCardu kažu da poštuju lokalno zakonodavstvo i da ne zarađuju od međubankarskih naknada.

Objašnjavaju da je početkom 2018. godine, Udruženje za zaštitu bankarskih korisnika „Efektiva” pokrenulo postupak pred Komisijom za zaštitu konkurentnosti zbog međubankarskih naknada kompanije MasterCard u Srbiji.

„Antimonopolska komisija je obavestila MasterCard 19. septembra da će pokrenuti zvanični postupak po ovom pitanju. Odluka o pokretanju formalnog postupka je proceduralni korak i ne odnosi se na legalnost međubankarskih naknada u Srbiji”, kažu u MasterCardu.

Dodaje se da su navodi tužbe „Efektive” neosnovani i da će MasterCard „nastaviti svoju borbu protiv njih tokom formalne istrage Komisije za zaštitu konkurentnosti”.

MasterCard je istakao da je „Efektiva” već upotrebila slične navode u tužbi koja je podneta protiv te kompanije pred Višim sudom u Beogradu 2017. godine, ali je sud tu tužbu odbacio.

„U svakoj od 210 zemalja i teritorija, na kojima smo prisutni, poslujemo po istim principima, odnosno u potpunosti u skladu sa lokalnim zakonodavstvom i tržišnim uslovima. Posvećeni smo unapređenju postojećih partnerstava sa javnim i privatnim sektorom u Srbiji, kao i kreiranju novih saradnji”, saopštio je MasterCard.

„Budući da je MasterCard u Evropskoj uniji već pravnosnažno oglašen odgovornim za istovetno monopolističko ponašanje, razumno je očekivati da će se i ovaj postupak okončati odlukom KZK kojom se utvrđuje povreda konkurencije od strane MasterCarda”, navodi se u saopštenju „Efektive” koja je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica.

Slična postupke na osnovu kojih možemo utvrditi da se ipak neko brine i o nama.

Primere možete videti klikom na link OVDE i OVDE

Možete nas pratiti i na Facebook-u

Autor: Polosi team

Izvor: portal Bankar.me

Comments are closed.

Like us on Facebook