GARANTNI FOND UOS-a

GARANTNI FOND UOS-a

Gаrаntni fоnd pri Udružеnju оsigurаvаčа Srbiје оsnоvаn је u sklаdu sа Zаkоnоm о оsigurаnju imоvinе i licа iz 1996. gоdinе i оtpоčео је sа rаdоm u јulu 1997. gоdinе. Pоslоvаnjе gаrаntnоg fоndа оbаvlја sе kао zаkоnоm pоvеrеnо јаvnо оvlаšćеnjе Udružеnju. U skladu sa zakonom, garantni fond čine sredstva koja se obrazuju doprinosom društаvа za osiguranje […]

read more »
Životno osiguranje

Životno osiguranje

Životno osiguranje – primer Muškarac, 35 godina, ugovoreno trajanje osiguranja 20 godina, mesečno plaćanje 25 EUR 1. Životno osiguranje ALI BEZ ŠTEDNJE – osigurana suma 38 000 EUR 2. Životno osiguranje SA ŠTEDNJOM – osigurana suma 6 300 EUR U prvom slučaju mesečno DAJETE 25 EUR a u drugom slučaju mesečno ŠTEDITE 25 EUR. Razlika […]

read more »
PUTNO OSIGURANJE

PUTNO OSIGURANJE

PUTNO OSIGURANJE pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu, u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Na taj način, potpunu finansijsku brigu o Vama preuzima osiguravajuća kuća koju ste izabrali. Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite, jer ste prethodno […]

read more »
MEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE

MEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE

Mešovito životno osiguranje, tj. štednja kroz osiguranje pruža Vam mogućnost da stvorite kapital za bezbrižnu budućnost, treće doba, finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže, kapital za školovanje dece, a zašto da ne i za putovanje na neku egzotičnu destinaciju, automobil ili stambeni prostor. Svesni smo činjenice da savremeno doba diktira brz način života i […]

read more »
Like us on Facebook