Digitalno doba i osiguranje – proširenje znanja i veština

Digitalno doba i osiguranje – proširenje znanja i veština

Digitalno doba i osiguranje – spoj novih tehnologija i finansijskih usluga – već bi trebalo da je savladano i implementirano.

U svakom slučaju Privredna komora Srbije organizuje seminar na tu temu pod radnim nazivom: Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju – Životna osiguranja u digitalnom dobu

Seminar će se održati 7. februara 2018. godine od 09:30 do 14:00 u prostorijama PK Srbije, Regionalne Privredne Komore Novi Sad, na adresi Narodnog fronta 10 u Plavoj sali na II spratu.

Predavač je Dr Nebojša Žarković

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)

Digitalno doba i osiguranje

 

Teme koje će ovaj seminar obraditi su:

  1. Ključna dostignuća tehnološkog razvitka od značaja za životne osiguravače
  2. Delovanje tehnoloških dostignuća na životna osiguranja
  3. Uticaj na procenu rizika
  4. Uticaj na prodaju polisa osiguranja
  5. Digitalna prodaja osiguranja
  6. Dugoročno dejstvo promena i novi izazovi pred životnim osiguravačima, posrednicima i zastupnicima osiguranja
  7. Životna osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
  8. Tekuće stanje
  9. Razvojni izgledi
  10. Zaključak i diskusija

Naravno polaznici kao i uvek dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o obuci.

Kotizacija za ovaj seminar je 3.700,00 RSD po učesniku (bez PDV)

Nešto više o samoj obavezi ovakvih seminara i tom tematikom OVDE

U slučaju nekih nepoznatih izraza naš rečnik uvek možete pogledati OVDE

autor: Polosi team

 

Comments are closed.

Like us on Facebook