Kamate prepolovljene – zapravo ili samo izgleda tako

Kamate prepolovljene – izgleda kao dobar naslov ali iza toga se krije tekst koji ne predstavlja baš aktuelnu situaciju nego analizu malo dužeg perioda.

Isto tako bi mogli da kažemo da su kamate izgubile vrednost od 90% jer ako gledamo kamate na deviznu štednju koje su bile i 10%, pa onda 5% a sada idu od 0.5% do 1.5%, možemo shvatiti koliko bombastičan naslov ne odražava aktuelnost nego samo analizu sa naglašavanjem željenih činjenica.

No, u nastavku pročitajte analizu Blica na temu kamata na keš kredite

Bankari su u proteklih nekoliko godina smanjenjem kamata omogućili građanima Srbije da se lakše odlučuju za uzimanje gotovinskih i stambenih kredita, pošto su prosečne kamate praktično prepolovljene. Konkurencija na tržištu, ali i ublažavanje monetarne politike centralne banke, najviše su doprineli smanjenju kamatnih stopa, odnosno “pojeftinjenju novca”.

Ipak, uslovi za odobrenje zajmova ostali su prilično oštri, pogotovo otkako se u čitavu računicu umešao i korona virus, koji je doneo dodatni rizik za obe strane, i za banke i za njihove klijente.

Keš krediti

Keš krediti mogli su 2010. godine da se uzmu sa kamatom od prosečnih 26 odsto, pet godina kasnije kamata je pala na 18 odsto, a u januaru 2017. stigla je do 11 odsto, prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije. Danas se dinarski gotovinski zajmovi mogu naći i po kamati od 8-9 procenata, što praktično znači da su kamate u roku od pet godina prepolovljene.

Kamate prepolovljene – uzeti kredit ili ne?

Istovremeno, prosečna kamata na stambene kredite indeksirane u evrima iznosila je 2010. godine 6,6 odsto, dok se danas najpovoljnija kamata kreće oko 2,5 odsto. Dakle, ovi zajmovi su danas više nego duplo jeftiniji. Treba imati u vidu i činjenicu da su rate kredita niže i zbog pada evropske kamate Euribor, za koju se vezuje većina deviznih pozajmica.

Kako to izgleda u praksi? Ako ste 2010. godine želeli da uzmete keš kredit od 500.000 dinara, sa rokom otplate od 5 godina, mesečna rata bi vam iznosila oko 15.000 dinara. Ukoliko isti zajam uzmete danas, banci ćete mesečno vraćati nešto više od 10.000 dinara.

Kada je reč o stambenim kreditima, svi koji su stan kupovali pre 10 godina mogli su da računaju da će kredit od 70.000 evra, sa rokom od 20 godina, mesečno otplaćivati nešto više od 500 evra. Danas bi vas taj isti zajam svakog meseca koštao oko 370 evra.

Stabilna inflacija i pozitivna ekonomska kretanja

Iz Narodne banke Srbije su u više navrata objašnjavali da je evidentno smanjenje kamatnih stopa rezultat ublažavanja monetarne politike centralne banke kroz snižavanje referentne kamatne stope, što je omogućeno niskim i stabilnim stopama inflacije u prethodnom periodu, kao i pozitivnim makroekonomskim kretanjima. To se odrazilo i na smanjenja stopa na tržištu novca, kao na primer šestomesečnog belibora.

Prema oceni NBS, jačanje konkurencije među bankama, uz pozitivan uticaj na smanjenje kamatne marže, primarno je uticalo na ublažavanje kreditnih uslova banaka.

Kako ističu ekonomisti, keš krediti se najčešće koriste da građani prevaziđu finansijske teškoće ili otplate nagomilani dugovi. Ređe da bi se nešto konkretno kupilo, jer za to služe potrošački krediti.

S druge strane, bankarima je mnogo teže naći klijenta za stambeni, nego za gotovinski kredit, pa su se zato i fokusirali na keš pozajmice. Nakon perioda od nekoliko godina, tokom kog su se intenzivno reklamirali stambeni krediti, danas su reklame banaka više usmerene prema keš zajmovima.

Ukoliko želite da vidite kako bi izgledala opcija za krediti za Vas kliknite OVDE i dobićete personalizovanu ponudu.

autor: Blic

uredio: Tim Benefit

Like us on Facebook