u saradnji sa društvom za konsalting “Sinergus Profit” Beograd

  i agencijom za zastupanje u osiguranju TIM BENEFIT” Beograd  

  _______________________________________________

  direktor “Sinergus Profit”-a Jelena Josifović

  065/371-02-91

  bilans2901@gmail.com

  ________________________________________________

  direktor “Tim Benefit”-a Živan Mandić

  064/189-10-10

  mandiczivan@gmail.com

  ________________________________________________

  Jelena Jovičić – konsultant

  062/869-23-28

  bilans2901@gmail.com

  ________________________________________________

  Đorđe Nikolić – konsultant/admin

  063/10-20-160

  polisaosiguranja.rs@gmail.com

  ________________________________________________

  Like us on Facebook