Lider u oblasti konsaltinga za IPARD fondove u Srbiji

Lider u oblasti konsaltinga za IPARD fondove u Srbiji

“Consipard”doo agencija za konsalting je osnovana početkom novembra 2017. godine, sa ciljem da svoje konsultantske usluge usmeri EU predpristupnim programima, tako je IPARD program bio naš prvi izazov.

Kako bismo u svom poslu bili visoko kvalifikovani, profesionalni I ekspeditivni oformili smo tim mladih konsultanata, stručnih profila ekonomista i agronoma koji su prošli kroz višednevnu edukaciju o IPARD programu, pripremi zahteva, dokumentacije i poslovnog plana, sve u smeru ka što kvalitetnije urađenim prijavama za svakog klijenta “Consipard” agencije.

Edukaciju kao i svoje znanje i iskustvo su nam nesebično prenele kolege iz Zagreba. U pitanju je konsalting agencija “Georg” doo iz Zagreba koja je lider u Hrvatskoj u savetovanju u fondovima za ruralni razvoj. Kako je IPARD u Hrvatskoj program koji je završen, imali smo zadovoljstvo da nam podršku pruže oni koji su imali najviše uspeha i veliki broj odobrenih zahteva. Naša saradnja se nastavlja i dalje kroz pripremu i predaju Zahteva, u smislu revizije i stručnih informacija.

Nakon formiranja tima i završene edukacije, pristupili smo informisanju klijenata, analizi njihovih gazdinstava i potpisivanju ugovora sa onima koju su ispunjavali uslove da konkurišu za IPARD program. Stotine sastanaka, uglavnom na području Vojvodine, potpisano je i više desetina Ugovora o pružanju konsultantskih usluga.

Zadovoljni do sada postignutim rezultatima imamo velika očekivanja kako od ovog tako i od budućih konkursa.

Obzirom da je IPARD program tek započet u Srbiji,  nadoknadu za naše usluge smo prilagodili klijentima. Svakako ona ima procentualnu  vrednost u odnosu na iznos investicije,  klijent I na našu uslugu ima pravo na podsticaj kao i na investiciju. Usluga i sam način plaćanja je podeljen u tri dela: predaja zahteva, dobijanje Rešenja od Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju IPARD projekta i podnošenje Zahteva za isplatu IPARD podsticaja. Tako da klijent nema preveliko opterećenje ni rizik pre samog dobijanja Rešenja.

autorski tekst direktora kompanije Consipard doo – Bojane Vukadinović

-nešto više o IPARD konkursima možete pročitati OVDE

-ukoliko vas interesuju informacije o osiguranju u poljoprivredi možete videti OVDE

Comments are closed.

Like us on Facebook