1. A.D. ZA OSIGURANJE “AMS OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Ruzveltova 16

Telefon: 381 11 334-27-55, 308-49-02

Fax: 381 11 334-27-55, 308-49-0

Web:

2. A.D. ZA OSIGURANJE “DDOR NOVI SAD”

Adresa: 21101 Novi Sad, Mihaila Pupina 8

Telefon: 381 21 4886 000

Fax: 381 21 47-20-676

Web:

3. A.D. ZA OSIGURANJE “GENERALI OSIGURANJE SRBIJA”

Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovića 7 b

Telefon: 381 11 201-17-00

Fax: 381 11 201-17-07

Web:

4. A.D. ZA OSIGURANJE “DUNAV OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Makedonska 4

Telefon: 381 11 3224 001

Fax: 381 11 2624 439

Web:

5. A.D. ZA OSIGURANJE “ENERGOPROJEKT GARANT”

Adresa: 11070 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 12

Telefon: 381 11 310-10-82, 310-10-66

Fax: 381 11 311-21-07

Web:

6. A.D. ZA OSIGURANJE “GLOBOS-OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 11-15/III

Telefon: 381 11 2620-015, 2629-097

Fax: 381 11 186-209

Web:

7. A.D. ZA OSIGURANJE “GRAWE”

Adresa: 11000 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 115D

Telefon: 381 11 2092 600

Fax: 381 11 2092 661

Web:

8. A.D. ZA OSIGURANJE “MERKUR”

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6/22 PC Ušće

Telefon: 381 11 220-12-50

Fax: 381 11 220-12-51

Web:

9. A.D. ZA OSIGURANJE “MILENIJUM OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 19b

Telefon: 381 11 715-2300; 715-2305

Fax: 381 11 715-2306

Web:

10. A.D. ZA OSIGURANJE “SAVA NEŽIVOT OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: 381 11 3644-801, 3644-802

Fax: 381 11 3644-889

Web:

11. A.D. ZA OSIGURANJE “TRIGLAV OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 7a

Telefon: 381 11 3305 100

Fax: 381 11 3305 138

Web:

12. A.D. ZA OSIGURANJE “UNIQA” neživotno osiguranje

Adresa: 11001 Beograd, Milutina Milankovića 134 g

Telefon: 381 11 20 24 100

Fax: 381 11 20 24 160

Web:

13. A.D. ZA OSIGURANJE “UNIQA” životno osiguranje

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 134 g

Telefon: 381 11 20 24 100

Fax: 381 11 20 24 160

Web:

14. A.D. ZA OSIGURANJE “WIENER STADTISCHE OSIGURANJE”

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1

Telefon: 381 11 2209-901

Fax: 381 11 2209-900, 2209-884

Web:

15. A.D. ZA REOSIGURANJE “GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA”

Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovića 7 b

Telefon: 381 11 201-17-00, 201-17-11

Fax: 381 11 201-17-00, 201-17-11

Web:

16. A.D. ZA REOSIGURANJE “DUNAV-RE”

Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 6/II

Telefon: 381 11 2634-755, 2634-987

Fax: 381 11 2633-845

Web:

17. A.D. ZA REOSIGURANJE “WIENER RE”

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1

Telefon: 381 11 2209 960

Fax: 381 11 2209 960

Web:

18. A.D. ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE “SOCIETE GENERALE OSIGURANJE”

Adresa: 11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115đ

Telefon: 381 11 26 08 654

Fax: 381 11 26 07 330

Web:

19. A.D.ZA OSIGURANJE “SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: 381 11 3643 610

Fax: 381 11 3643 613

Web:

20. AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE “SOGAZ”

Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta, 12

Telefon: 381 21 481 33 44

Fax: 381 21 481 13 62

Web:

Like us on Facebook