Osiguravajuće kompanije u Srbiji

1. A.D.O.  “SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd,

Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: 381 11 3643 610

Fax: 381 11 3643 613

web: www.sava-zivot.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

2. A.D.O. “WIENER STADTISCHE OSIGURANJE”

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1

Telefon: 381 11 2209-901

Fax: 381 11 2209-900, 2209-884

web: www.wiener.co.rs

_____________________________________________________________________________________________________________

3. A.D.O. “MERKUR”

Adresa: 11000 Beograd,

Bulevar Mihajla Pupina 6/22 PC Ušće

Telefon: 381 11 220-12-50

Fax: 381 11 220-12-51

web: www.merkur.rs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. A.D.O.  “GENERALI OSIGURANJE SRBIJA”

Adresa: 11000 Beograd,

Vladimira Popovića 8

Telefon: 381 11 2220555

Fax: 381 11 7114381

web: www.generali.rs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. A.D.O. “GRAWE”

Adresa: 11000 Beograd,

Bul. Mihaila Pupina 115D

Telefon: 381 11 2092 600

Fax: 381 11 2092 661

web: www.grawe.rs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. A.D.O. “GLOBOS-OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Francuska 13

Telefon: 381 11 2020431

web: www.globos.co.rs

7. A.D.O. “SOGAZ”

Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta, 12

Telefon: 381 21 481 33 44

Fax: 381 21 481 13 62

web: www.sogaz.co.rs

8. A.D.O.  “DUNAV OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Makedonska 4

Telefon: 381 11 3224 001

Fax: 381 11 2624 439

web:  www.dunav.com

9. A.D.O. “MILENIJUM OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 3b

Telefon: 381 11 715-2300; 715-2305

Fax: 381 11 715-2306

web: www.mios.rs

10. A.D.O. “SAVA NEŽIVOT OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon: 381 11 3644-801, 3644-802

Fax: 381 11 3644-889

web: www.sava-osiguranje.rs

11. A.D.O. “TRIGLAV OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 7a

Telefon: 381 11 3305 100

Fax: 381 11 3305 138

web: www.triglav.rs

12. A.D.O. “UNIQA” neživotno osiguranje

Adresa: 11001 Beograd, Milutina Milankovića 134 g

Telefon: 381 11 20 24 100

Fax: 381 11 20 24 160

web: www.uniqa.rs

13. A.D.O “UNIQA” životno osiguranje

Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovića 134 g

Telefon: 381 11 20 24 100

Fax: 381 11 20 24 160

web: www.uniqa.rs

14. A.D.O.  “DDOR NOVI SAD”

Adresa: 21101 Novi Sad, Mihaila Pupina 8

Telefon: 381 21 4886 000

Fax: 381 21 47-20-676

web: https://www.ddor.rs/

15. A.D.O.  “GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA”

Adresa: 11000 Beograd, Vladimira Popovića 8

Telefon: 381 11 222-0-555

Fax: 381 11 20-11-789

web: www.generali.rs

16. A.D.O. “DUNAV-RE”

Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihailova 6/II

Telefon: 381 11 2634-755, 2634-987

Fax: 381 11 2633-845

web: www.dunavre.rs

17. A.D.O.  “WIENER RE”

Adresa: 11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1

Telefon: 381 11 2209 960

Fax: 381 11 225-17-11

web: www.wienerre.rs

18. A.D.O. “OTP”

Adresa: 11070 Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b

Telefon: 381 11 2608734

Fax: 381 11 2607330

web: www.otposiguranje.rs

19. A.D.O.  “AMS OSIGURANJE”

Adresa: 11000 Beograd, Ruzveltova 16

Telefon: 381 11 334-27-55, 308-49-02

Fax: 381 11 334-27-55, 308-49-0

web: https://www.ams.co.rs/

20. A.D.O.  “DDOR RE NOVI SAD”

Adresa: 21101 Novi Sad, Železnička 5

Telefon: 381 21 66-21-305

Fax: 381 21 6621305

web: www.ddorre.co.rs

21. A.D.O. “SOGAZ”

Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta, 12

Telefon: 381 21 481 33 44

Fax: 381 21 481 13 62

web: www.sogaz.co.rs

Like us on Facebook