Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon uviđaja MUP-a

Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon uviđaja MUP-a

Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon uviđaja MUP-a je omogućeno uspešnom saradnjom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Udruženja ugovarača Srbije.

Zajedničkim radom su pokrenuli sistem za digitalno preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije koja je neophodna za naknadu štete i maksimalno skraćeno vreme potrebno za isplatu štete. Osim aplikacije, Udruženje je Ministarstvu unutrašnjih poslova doniralo i tehničku opremu koja će policiji omogućiti da znatno brže i kvalitetnije izvrši uviđaj saobraćajne nezgode i sastavi zapisnik.

Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije je zamenilo dosadašnji princip koji je podrazumevao da se građani obraćaju MUP-u sa zahtevom za izdavanje Zapisnika o uviđaju i prateće dokumentacije.

Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon saobraćajne nezgode i uviđaja

Po zahtev su morali sami da odu, veoma često i van mesta boravka i lično ga, uz ostalu dokumentaciju, nosili osiguravajućem društvu kojem podnose zahtev za naknadu štete. Za svu ostalu dokumentaciju koja je bila potrebna, građani su se, po potrebi ponovo obraćali MUP-u, što je dodatno komplikovalo i usporavalo proces naknade štete.

Nova aplikacija, koju su zajedno razvili MUP i UOS, omogućava da se kompletna uviđajna dokumentacija koja je potrebna za naknadu štete, stavi na uvid društvima za osiguranje čiji su osiguranici učestvovali u saobraćajnoj nezgodi.

Osiguranici imaju mogućnost daljeg korišćenja usluge osiguravajućih kompanija po uslovima osiguranja autoodgovornosti (možete pogledati na linku OVDE).

 

Autor: Polosi tim

Izvor: Udruženje osiguravača Srbije

Ukoliko imate neko pitanje možete nas kontaktirati OVDE

 

Comments are closed.

Like us on Facebook