Prvi javni poziv za IPARD podsticaj za meru M3

Prvi javni poziv za IPARD podsticaj za meru M3

Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme, raspisan 26.03.2018. godine, a rok za podnošenje zahteva je od 27. marta do 28. maja 2018. godine.

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku nove opreme i mehanizacije dati u Listi prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3, koja je objavljena uz ovaj Javni poziv.

Obuhvaćeni su sektori mleka i proizvodi od mleka, mesa i proizvoda od mesa, kao i sektor voća i povrća.

Prvi javni poziv za IPARD podsticaj za meru M3

Visina podsticaja iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova investicije i dodatnih 10% za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalni iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u svim  sektorima je 10.000 evra. Maksimalni iznosi podsticaja za sektor mesa i sektor voća i povrća su milion evra, dok je ovaj iznos u sektoru mleka dvostruko veći.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više prihvatljivih investicija u okviru samo jednog sektora.

O prethodnom pozivu možete pročitati OVDE i OVDE

Rezultati prva dva konkursa još nisu objavljeni, tj. predmeti još nisu obrađeni.

Nešto više o osiguranju poljoprivrede možete pročitati OVDE

autor: Polosi team

izvor: Uprava za agrarna plaćanja

Comments are closed.

Like us on Facebook