Sava novo dopunsko zdravstveno osiguranje

Sava novo dopunsko zdravstveno osiguranje

Sava životno osiguranje je na inicijativu svojih brojnih klijenata odlučilo da unapredi svoju ponudu te je kreiran novi program dopunskih osiguranja za POKRIĆE HIRURŠKIH INTERVENCIJA. Taj program podrazumeva finansijsku pomoć u vidu isplate procenta osigurane sume u zavisnosti od vrste hirurške intervencije kako bi se olakšali troškovi postoperativnog lečenja ili rehabilitacije.

Osiguranje predstavlja najbolji način da pokažete odgovornost prema sebi i najmilijima, u nepredviđenim i neželjenim situacijama kojih je sve više u našim životima.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROGRAMA 

  • Ovim osiguranjem definisano je pokriće za 370 različitih hirurških intervencija sa maksimalnim pokrićem u iznosu od 15.000 EUR. Za svaku hiruršku intervenciju navedenu u Tabeli hirurških intervencija isplaćuje se naknada iz osiguranja izražena kao procenat osigurane sume za hirurške intervencije.
  • Deca osiguranika, do navršenih 10 godina starosti, imaju besplatno osiguravajuće pokriće u slučaju realizovanja hirurške intervencije u obračunskoj osnovi naknade jednakoj osiguranoj sumi za osiguranika, maksimalno 5.000 EUR.
  • Osigurana suma za hirurške intervencije predstavlja ukupan i maksimalan iznos koji je osiguravač obavezan da isplati u toku trajanja jedne osiguravajuće godine

LIMITI

U toku jedne osiguravajuće godine mogu se isplatiti najviše tri naknade za osiguranika (za tri različite hirurške intervencije) i jedna naknada za dete u skladu sa Tabelom hirurških intervencija. 

DODATNI USLOVI

Pokriće hirurških intervencija moguće je ugovoriti uz osnovno životno osiguranje. Za ugovaranje ovog dopunskog osiguranja, neophodno je zaključiti osiguranje za slučaj smrti usled nezgode i trajnog invaliditeta.

Sava životno osiguranje i njihova misija

Sava osiguranje

Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd svoje poslovanje bazira na sinergiji programskih, ljudskih, materijalnih i tehnoloških mogućnosti u okviru Sava Re Grupe, ali sa sopstvenim razvojem vrednosti, ciljeva i besprimerne misije i vizije društva.
„Sava životno osiguranje” a.d.o. Beograd je sigurno društvo koje daje sigurnost pojedincu.

Ukoliko želite da i Vi dobijete informativnu personalizovanu ponudu osiguranja to možete uraditi klikom OVDE ili OVDE

Naravno uvek nas možete pozvati direktno da saznate više na tu temu ili možemo za Vas organizovati sastanak sa BESPLATNIM savetovanjem.

izvor: Sava životno osiguranje

uredio: Tim Benefit

Comments are closed.

Like us on Facebook