Serijal – Uslovi osiguranja 1.deo – kada se ne dobija životno osiguranje

Serijal – Uslovi osiguranja 1.deo – kada se ne dobija životno osiguranje

Serijal – Uslovi osiguranja koji ćemo obraditi u narednim nedeljama će se posvetiti naglašavanju stvari koje se nalaze u ugovorima sa osiguravajućim kućama a koje retko ko čita. Neke uslove ćemo samo nabrojati a neke ćemo i objasniti. Potrudićemo se da budemo što jasniji i precizniji ali ukoliko se desi da postoji neka nejasnoća uvek nas možete kontaktirati putem kontakt forme klikom OVDE

Uslovi osiguranja – Ograničenje obaveza osiguravača

(u prevodu – zbog čega osiguravajuća kompanije ne mora da obešteti naslednika polise osiguranja po automatizmu)

Osiguravač neće isplatiti osiguranu sumu za slučaj smrti nego prikupljenu matematičku rezervu ukoliko smrt osiguranika nastupi usled sledećeg:

1. ratnih događaja;

2. učešća u bilo kom aktu koji u sebi sadrži karakteristike terorizma, na strani terorista;

3. nuklearne katastrofe;

4. učestvovanja u oružanim sukobima, građanskom ratu, pobuni, ustanku ili nemirima na strani podstrekača nemira;

5. obavljanja delatnosti u svojstvu vojnog pilota, pilota helikoptera ili posebnog pilota (npr. letača zmajem, vozača balona, vozača motornog zmaja, skakača padobranom);

6. bavljenja opasnim sportom (npr. alpinizam, dubinsko ronjenje i sl);

7. učestvovanja na takmičenjima u vožnji ili na treninzima u vozilima za vožnju na zemlji, u vazduhu ili na vodi. Osiguravač će isplatiti osiguranu sumu u slučajevima navedenim u tačkama 5, 6 i 7, samo ako je obračunata i na polisi evidentirana dodatna premija za osiguranje posebnih opasnosti;

Uslovi osiguranja

8. prirodne katastrofe i elementarne nepogode (vulkanske erupcije, zemljotresa, poplave i sl.), epidemija i pandemija;

9. pri upravljanju vozilima za vožnju na zemlji, u vazduhu ili na vodi bez propisane službene isprave koja daje ovlašćenje vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom i tipom vozila.  Odredbe ove tačke neće se primenjivati u slučaju kada neposedovanje propisane službene isprave nije imalo uticaja na smrt osiguranika. Smatra se da osiguranik poseduje propisanu službenu vozačku ispravu kada u cilju pripremanja ispita za dobijanje službene isprave preuzima vožnju uz neposredni nadzor službe ovlašćenog stručnog lica;

10. ako je ugovarač osiguranja ili korisnik namerno prouzrokovao smrt osiguranika;

11. pri pripremanju, u pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje;

12. uzročne veze smrti osiguranika i delovanja narkotičkih sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika, odnosno ukoliko postoji doprinos osiguranika nastanku osiguranog slučaja usled delovanja narkotičkih sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika . Smatra se da je osiguranik u alkoholisanom stanju ako se utvrdi prisustvo alkohola u krvi više od 6,48 mil. mola (0,30 ‰)  kod vozača, a kod ostalih osiguranika više od 21,6 mil. mola (1,00 ‰). Smatra se da je osiguranik pod dejstvom narkotičkih sredstava ukoliko se utvrdi prisustvo narkotika u organizmu u bilo kojoj količini.

Nešto više o životnom osiguranju možete pročitati klikom OVDE

Ukoliko želite da dobijete personalizovanu ponudu to možete uraditi klikom OVDE

autor: Polosi team

Comments are closed.

Like us on Facebook