Autoodgovornost

Autoodgovornost

Motorna vozila kao i vozači koji svakodnevno učestvuju u saobraćaju izloženi su brojnim rizicima. Najbolji način da zaštitite svoje vozilo od bilo kakvih nepredviđenih događaja, ili bar da ublažite nastalu štetu, je svakako osiguranje. Izborom određene vrste, odnosno nivoa osiguranja, možete obezbediti finansijsku nadoknadu za nastale štete tokom nepredviđenih događaja na putevima, bez obzira da li ste vi ili neko drugo lice odgovorni za štetni događaj.

U okviru osiguranja motornih vozila obično se nudi:

 • osiguranje od autoodgovornosti – obavezno

 • kasko i delimično kasko osiguranje – obuhvataju rizik havarije (delimične ili totalne), kao i rizik nestanka vozila (bespravnog otuđenja, razbojništva, krađe).

 • osiguranje pomoći na putu

 • “Zeleni karton”- međunarodni karton osiguranja za svoj automobil, koji predstavlja obavezan dokument prilikom vožnje van granica Republike Srbije.

 • osiguranje vozača i putnika od posledica nesrećnog slučaja…

Vozila za koja se može zaključiti kasko osiguranje, izuzevši posebne oblike osiguranja, razvrstana u sledeće grupe premija:

 • putnički automobili,

 • teretna vozila, autobusi,

 • vučna vozila, specijalna motorna vozila,

 • priključna vozila,

 • motorna vozila inostrane registracije,

 • vozila na popravci,

 • radna vozila

 • šinska vozila…

Pri tome se propisuju posebni modaliteti kasko osiguranja u zavisnosti od osiguravajuće kuće, za pojedine, prethodno pomenute, vrste motornih vozila.

Svaki vozač može vlastitom krivicom prouzrokovati štetu na svom vozilu. Nemojte čekati da Vam se to dogodi – ugovorite osiguranje na vreme! Odgovoran vozač dodatno će osigurati sebe i svoje saputnike od posledica nezgode. Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta i za slučaj smrti.

Osiguranje Vašeg vozila važi dok se ono nalazi samo na području Srbije, ili na području Srbije i evropskih zemalja i evropskog dela evroazijskih zemalja. Odluku o teritorijalnoj važnosti osiguranja morate doneti pre potpisivanja polise. Cene polisa osiguranja prvenstveno zavise od snage motora vozila koje se osigurava. Potom zavise i od namena vozila koje se osigurava, nisu iste za putnička i teretna vozila. Polisa osiguranja omogućuje nadoknadu eventualne Vaše štete trećim licima, samim tim cene polisa variraju od osiguravajućeg kuće.

UKOLIKO ŽELITE DA SE RASPITATE ZA KONKRETAN SLUČAJ ILI IMATE NEKU POTREBU ZA OSIGURANJEM VOZILA KONTAKTIRAJTE NAS OVDE.

Like us on Facebook