Osiguranje u privredi

Osiguranje u privredi

Osiguranje za privredu je veoma kompleksno, jer u sebi sublimira različite vrste osiguranja, zahteva procenu i potpuno sagledavanje svih vrsta rizika koji mogu imati uticaj na privredni subjekat. U zavisnosti od same delatnosti kojom se bavi, privredni subjekt može imati potrebu za nekim osiguranjem, a najrasprostranjenija pokrića su:

 • osiguranje svih vrsta objekata (proizvodnih pogona, skladišta, prodajnih i poslovnih prostora, štala, pomoćnih objekata itd),

 • osiguranje mašina, opreme, alata,

 • osiguranje svih vrsta vozila, mehanizacije, svih drugih vrsta prevoznih sredstava (plovila, vazduhoplova, železničkih vagona itd.) koji predstavljaju osnovno sredstvo privrednog subjekta od kojeg zavisi uspešnost poslovanja,

 • osiguranje robe, kako u skladištu tako i u transportu,

 • osiguranje odgovornosti privrednog subjekta za štete prouzrokovane trećim licima iz njegove delatnosti, kao i mogućnost osiguranja odgovornosti rukovodećih/odgovornih lica u smislu materijalne/građanske odgovornosti,

 • osiguranje živih životinja

 • osiguranje nekih specifičnih oblasti poput potraživanja, transporta novca, objekata u izgradnji, montažnih procesa, samostalnih ugostiteljskih, trgovačkih ili zanatskih delatnosti i slično.

Jednom rečju – svega čijim oštećenjem ili gubitkom bi bila ugrožena delatnost privrednog subjekta.

Izdvajamo neka od pokrića koja su obuhvaćena osiguranjem

 • osiguranje u slučaju požara, poplava i ostalih opasnosti;

 • osiguranje mašina od loma;

 • osiguranje u slučaju provalne krađe i razbojništva;

 • osiguranje zaliha u hladnjacima;

 • osiguranje stakla od loma;

 • osiguranje od posledica prekida rada;

 • osiguranje opšte odgovornosti.

 • izlivanja vode iz instalacija;

 • udara groma, oluje, grada;

 • pada letelice…

Svaka ozbiljna privredna delatnost, treba biti zaštićena kroz sistem osiguranja. Na ovaj način se, kroz osiguravajuće pokriće, umanjuje ili potpuno eliminiše štetan uticaj ostvarenja osiguranih rizika na poslovanje privrednog subjekta, i obezbeđuje se kontinuitet u privređivanju – bez obzira na eventualno pretrpljenu štetu.

UKOLIKO ŽELITE DA SE RASPITATE ZA KONKRETAN SLUČAJ ILI IMATE NEKU POTREBU ZA OSIGURANJEM U PRIVREDI KONTAKTIRAJTE NAS OVDE

Like us on Facebook